ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

PEXc ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΩΛΗΝΑ

PEXCσωλήνας είναι ένας νέος τύπος PE σωλήνα με τη μοναδική δέσμη ηλεκτρονίων. Τα πλεονεκτήματα του δικτυωμένου PE σωλήνα, συμπεριλαμβάνουν άριστη θερμική και ψυκτική αντοχή, καλή αντοχή στον χρόνο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιείται ευρέως ως σωληνώσεις ζεστού και κρύου σύστηματος παροχής νερού, χαμηλή θερμοκρασία, συστήματα με θερμαινόμενο πάτωμα και ηλιακό θερμοσίφωνα ενέργειας.

PP-R ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΩΝΗΝΑ

PP-R σωλήνας είναι ένας νέος τύπος σύνθετου σωλήνα, έχει τρεις δομές στρώματα, το ενδιάμεσο στρώμα είναι το σύνθετο υλικό για την αύξηση ακαμψίας και αντοχής. Αυτό το νέο είδος σωλήνα έχει υψηλή αντοχή, σκληρότητα και χαμηλή συντελεστή γραμμικής διαστολής.