ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Το ηλιακό θερμικό σύστημα συλλέγει την ενέργεια από τον ήλιο και θερμαίνει το νερό. Το Ηλιακό θερμικό σύστημα είναι οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την παραγωγή ζεστού νερού για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση του νερού για μια ευρεία ποικιλία χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, των επιχειρήσεων και βιομηχανικών χρήσεων. Στην Κύπρος, ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού μπορεί να παρέχει μέχρι 85% του ζεστού νερού που χρειάζεται για της καθημερινές σας ανάγκες, με αντίστοιχη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σας.

LP Technotherm ειδικεύεται στην εγκατάσταση των συστημάτων Heat Pipe ηλιακού συλλέκτη. Το σύστημα αποτελείται από σωλήνα θερμότητας ηλιακού συλλέκτη, δεξαμενών αποθήκευσης πίεσης, και σταθμό επεξεργασίας. Το σύστημα θερμότητα λειτουργεί καλύτερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα άμεσης ροής. Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερο συντήρησης.

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα - Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 2009

Το 2009, η Κύπρος εισήγαγε ένα νέο σύστημα υποστήριξης, που θα καλύπτει τις επενδύσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με βάση το πρόγραμμα, μπορείς να αποκτήσεις επιχορηγήση για επιδότηση από την Κυπριακή κυβέρνησης ύψους 30-45% από το ποσό της ολικής επενδύσεις που θα χρειαστεί για να καλύψει τις ανάγκες του σπίτιου σου ή της επιχείρησης σου. θέρμανση του νερού. Είμαστε έτοιμοι να σας συμβουλέψουμε και να βοηθήσουμε όλους τους πελάτες μας με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

LP Technotherm σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και εμπορικά κέντρα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (P/V) μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική το οποίο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω ενός inverter και η παραγόμενη ενέργεια διαχετεύετε στην Αρχή Ηλεκτρισμού και η Αρχή Ηλεκτρισμού πιστώνει το λογαριασμό του σπιτιού ή της επειχήρεισης.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 2009

Εντός του πλαισίου της ενθάρρυνσης της εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου για ΑΠΕ βάση του σχεδίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προσφέρει κίνητρα για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μέγιστη επιδότηση του 55%, μέχρι και € 64.930 για ανώτατη επιδοτούμενη ενέργεια 20KW.
Δικαιούχοι Τεχνολογία % Επιχορήγηση Επένδυσης Ταρίφα*

Διάρκεια (Έτη τα οποία ο

δικαούχος μπορέι να

υποστηρίξη)

Ιδιώτες και Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες Χωριτικότητα μέχρι 20 ΚW, ενωμένο με το σύστημα. 40% de minimis. Μέγιστο ποσό €48000 κατά μονάδα 0.205 €/ΚWh 15
0% 0.36 €/ΚWh 20
Χωριτικότητα
21-150 KW ενομένο με το σύστημα
0% 0.34 €/ΚWh 20
Χωριτικότητα μέχρι 20 ΚW, μη ενωμένο με το σύστημα 15-35% του κόστους(με βάση το μέγεθος της επιχείρησης). Μέγιστο ποσό €50000 κατά μονάδα ή 40% de minimis μέγιστο ποσό €50000 κατά μονάδα 0 ----
Ιδιώτες και Επιχειρήσεις που δεν ασκούν οικονομικές δραστηριότητες Χωριτικότητα 20 ΚW, ενομένο με το σύστημα 55% of eligible costs. Maximum amount €65000 0.225 €/ΚWh 15
0% 0.383 €/ΚWh 15
Χωριτικότητα μέχρι 20 ΚW, μη ενωμένο με το σύστημα 55% του κόστους.Μέγιστο ποσό €65000 0 ----
Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


*Η συνολική τιμή περιλαμβάνει 1) την τιμή που αγοράζονται από την ΑΗΚ και 2) η επιδότηση από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η αρχική τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ μπορεί να τροποποιηθεί λόγω των αποφάσεων που λαμβάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σημειώνεται ότι η συνολική τιμή αγοράς από την ΑΗΚ, η οποία περιλαμβάνει την επιδότηση, θα παραμείνει η ίδια με τη συμφωνηθείσα τιμή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ότι η συμφωνία ορίζει. Ως εκ τούτου, το ποσοστό / ποσό επιδότησης θα τροποποιείται ανάλογα.